Gott ledarskap går att mäta i effektivitet och framgång.

Det är ledarna i din verksamhet som avgör hur framgångsrika ni blir. Det visar våra studier; att hela 30–50 procent av verksamhetens effektivitet kan förklaras av chefskapet.

FaraxGroup har arbetat med att utveckla människor till framgångsrika ledare i över 20 år. Redan 1987 introducerade vi Sveriges första och idag marknadsledande 360° verktyg för chefsutveckling – Farax Leadership Model.

Vetenskaplig grund och skandinaviska förhållanden

Metoden bygger på omfattande forskning på skandinaviska chefer. Det gör Farax Leadership Model till det första chefsutvecklingsverktyget som utgår från en skandinavisk ledar- och företagskultur och vår unika syn på gott ledarskap. Det innebär också att våra metoder och verktyg vilar på en solid vetenskaplig grund och att effekten av våra insatser alltid är mätbara.

Gott ledarskap gör mätbar skillnad

Farax Leadership Model har använts i hundratals chefsutvecklingsuppdrag runt om i världen, inte minst i svenska storföretag som vill utveckla sitt ledarskap globalt. Det gör modellen till ett av de bäst beprövade 360° verktygen som finns, med bevisat goda resultat för ledare på alla nivåer. Allt från top management, mellanchefer och projektledning, till High Performance inom exempelvis försäljning och idrott där vi bland annat är delaktiga i utvecklingen av coachingprogram inom Svenska Olympiska Kommittén.

Chefsutveckling, licensiering och support

Med en fot i den moderna ledarskapsforskningen och erfarenheter från en lång rad chefsutvecklingsuppdrag kan vi erbjuda dig unik kompetens och support i utvecklingen av ett gott ledarskap. Till vårt förfogande har vi ett 100-tal auktoriserade underkonsulter som arbetar specialiserat med våra 360° verktyg. Dessutom driver vi en omfattande utbildningsverksamhet där vi bland annat auktoriserar internkonsulter hos företag som vill leda sin egen chefsutveckling.

Välkommen till FaraxGroup!

Aktuellt

 • Nytt uppdrag: Ledarutveckling för Helsingborgs stads chefer

  Tillsammans med Perlan har FaraxGroup fått uppdraget att utveckla Helsingborgs stads 400 chefer i ett program som kommer att pågå under de kommande fyra åren.
  Läs mer här

 • Licensiering Farax 360° 2014: 14 november, 2015: 13 februari och 23 april.

  Vi erbjuder dig ett av marknadens mest gedigna koncept kring 360° verktyg och arbetsprocess.
  » Läs mer här

 • Effektiv grupputveckling med GDQ

  För första gången i FaraxGroups historia har vi valt att licensiera oss i ett externt verktyg - GDQ (The Group Development Questionnaire). Professor Susan Wheelans forskning och hennes metod GDQ har fått stor genomslagskraft och är idag den mest erkända metoden…
  Läs mer här